algenytt.no

Aktuelle artikler om alger.
WELCOME,

Velkommen til algenytt.no!

På algenytt.no vil vi poste aktuelle innlegg med alger som tema. 

Det vil være Norges Vel, v/ Marit Gjerstad som vil ha ansvar for siden. Vi tar mer enn gjerne imot forslag om tema, personer/bedrifter vi kan intervjue, og andre saker som er interessant for algenæringen. 
 

Dyrking av makroalger er i en tidlig fase og kan bli en spennende næring for Norge. Om vi gjør alt riktig... og hvordan bygger man en ny næring? 

Vi har de naturgitte forutsetningene, og vi har lange og gode tradisjoner fra å høste av og dyrke i havet. Vi må lære av ting som ikke helt har gått etter planen tidligere, derfor vil det være intervjuer av ulike personer som har erfaring fra havbruksnæringen og som kan gi gode råd og dele nyttige erfaringer fra andre satsinger. 

Norges Vel har flere satsinger innen makro- og mikroalger. Vi vil etterhvert presentere de ulike prosjektene, samt fortelle om andre aktiviteter vi gjør rundt alger. Rammevilkår er et stikkord, per nå tar det lang tid å få konsesjon, og det er også viktig at politikere og virkemiddelapparat har god tålmodighet når vi nå skal bygge en helt ny havbruksnæring. 

Har du innspill eller andre spørsmål ta gjerne kontakt. 

mg@norgesvel.no 
mob: 93663860

  • Facebook Social Icon