Startet algenettverk i Nord.


Algenettverk Nord AS ble stiftet i november 2015. Det hele startet med at Gunnar Skjellvik tok initiativ til å samle flere aktører i Nordland som drev med alger. Selv er Gunnar medeier i selskapet Polaralge, som var det første selskapet i Nord Norge som fikk landbasert konsesjon på produksjon av setteplanter av makroalge. Polaralge har konsesjoner for hele 25 ulike arter, og har til nå dyrket fram kimplanter for sukkertare og butare. Gunnar har bakgrunn som elektroingeniør, men har vært delaktig i ulike fiskeri- og havbruksrelaterte prosjekt og selskap siden 2003. Som tidligere ordfører og med sine mange år i politikken og næringsutvikling ser han helt klart et spennende potensial i algenæringa. Men, Gunnar har også vært med på nedturen med torsk og blåskjell, og synes å se litt av de samme tingene som skjedde den gang. – Det er mange som hauser næringa opp. Det vil ta mange år før man tjener penger på makroalger, så nå må man ta det rolig slik at ikke historien gjentar seg. Den gang ble blåskjelldyrkerne «stående med skjellene på kaia» uten å helt vite hva man skulle gjøre med de. Derfor er det nå veldig viktig å jobbe parallelt med markedet, logistikk og produktutvikling. Produksjonen får vi til, men vil noen kjøpe produktet? spør Gunnar undrende. Derfor har Algenettverk Nord nettopp hatt en workshop med marked som tema. Innovasjon Norge er en god støttespiller som har finansiert nettverket og aktivitetene så lang.

Nettverket startet med 8 bedrifter og teller nå 12. 7 av bedriftene har konsum som markedssegment. Man har nettopp fått laget en forretningsplan for nettverket og neste steg er en markedsanalyse på et interessant land i Europa. Om 1 år håper styret til Algenettverk Nord at de er godkjent som et bedriftsnettverk. Det er plass til flere medlemmer om de oppfyller kravene som er i vedtektene.

Gunnar forteller videre at de merker en stor interesse for dyrking av alger, og at med vår lange kyst og rent hav er dette noe vi i Norge har naturgitte fortrinn for å klare. Vi må være opptatt av å skape et godt nettverk med nødvendige forpliktelser og samtidig være opptatt av å dele kunnskap for å bygge hverandre gode. Gunnar har ikke skapet fullt av tare helt enda, men har smakt mange gode produkter med tare da de leide inn en kokk som sto for maten på et arrangement. Havsennep, som er laget av bedriften Artic Mustard i Bodø, lager sennep av tare som Gunnar anbefaler på det sterkeste. De skal i år produsere 100.000 glass med havsennep basert på tare fra Lofoten. Selv om de er i en tidlig, tidlig fase så mener Gunnar at de så langt har tatt de riktige stegene og at det virker lovende om man fortsetter det gode arbeidet man har begynt på. [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

RECENT POST
  • Facebook Social Icon