Norsk Taredyrkerforening tar form!


Som seg hør og bør ble denne begivenheten markert med en velsmakende lunsj på restaurant 1877 i Bergen med prominente gjester og selvsagt tare på menyen.

- For et drøyt år siden tok Norges Vel initiativet til å samle gründere innen taredyrking for å etablere et næringsstyrt samarbeid. Samarbeidet har vært så vellykket at deltakerne nå ønsket å formalisere samarbeidet i en Taredyrkerforening, sier prosjektleder Lill-Ann Gundersen i Norges Vel. Det var Seaweed AS som holder til i Øysamfunnet Værlandet Bulandet som ga Norges Vel utfordringen om å samle aktørene fra tarenæringa. Gjennom finansiell støtte fra fylkeskommunene på Vestlandet, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har Norges Vel ledet prosessen.

Norsk Taredyrkerforening er nå stiftet med vedtekter og et styre sammensatt av representanter fra dyrkerne selv. Virksomhetene i foreningen satser på dyrking av tare til mat, og har et sterkt ønske om å lykkes. De er alle mindre virksomheter som holder til langs kysten fra Nordland til Sunnhordland. Gjennom samarbeidet som så vidt har startet, øker sannsynligheten for å oppnå målet om lønnsom drift på sikt. Dette er et stort steg for en næring som er i en tidlig fase i utviklingen. - Som alene og liten kan veien til suksess være lang, sier prosjektleder Lill-Ann Gundersen. Hovedfokuset den første tida var å dele erfaringer innen dyrking av tare, høsting og kvalitet. Videre ble fokuset marked og markedsutvikling. Foreningen har starter arbeidet med å utvikle bransjeretningslinjer i tett dialog med Mattilsynet – Kvalitet er et viktig stikkord, sier Lill-Ann, det at aktørene har et sterkt fokus på dette er et godt og viktig signal om seriøsitet. En leveranse med dårlig kvalitet kan ødelegge for hele næringa, så en bransjestandard og jevn kvalitet er veldig viktig.

Under markeringen var Stortingsrepresentant Ove Trellevik fra næringskomiteen til stede. Han hadde en hilsningstale til bedriftene og kunne meddele at et bredt flertall på Stortinget heiet på næringa og at vi var velkommen til å informere næringskomiteen ytterligere.

For veien videre blir arbeid med marked, produktkvalitet og kommunikasjon viktige aktiviteter for foreningen. Det er mange valg og prioriteringer styret må ta for å velge kurs og legge en god strategi for videre utvikling av Norsk Taredyrkerforeningen til det beste for egne virksomheter og samtlige medlemmer.

For virkemiddelapparatet og forvaltningen er det nå viktig å løfte blikket og se Norge som helhet for at denne næringa skal utvikle seg og bli en solid næring for Norge som kan skape nye arbeidsplasser langs kysten. – Vi må unngå intern konkurranse mellom regioner i landet, det beste er å gi de som har kommet i gang med produksjonen nå tid til å utvikle den gode plattformen som skal være bærebjelken for de andre som kommer til senere, sier Marit Gjerstad, som er en del av Norges Vel sitt Algeteam med kontor i Bergen.

Utvikling av hjemmemarkedet blir også et viktig arbeid, og interessen for tare til mat er virkelig gryende. Under markering av Bergen som Matby 18.juni var det mange av produsentene sitt første møte med markedet, og produktene ble godt mottatt av nysgjerrige bergensere. Dette lover godt for en videre satsing!

RECENT POST
  • Facebook Social Icon