Fra sjø til marked!


Med dette som tema for den 5.workshopen i prosjektet ALGET var 24 irske og 18 nordiske deltakere samlet i Galway i Irland for å få økt kunnskap og bli inspirert.

Dette var den nest siste samlingen i prosjektet ALGET – alge etablerere, som er finansiert av NORA – Nordatlantisk samarbeidsråd. Med i prosjektet er aktører fra Grønland, Island, Færøyene, Irland og kyst-Norge. Norges Vel har prosjektledelsen ved seniorrådgiver Anne Mugaas. Formålet med prosjektet er å etablere en møteplass og et nettverk for små og mellomstore bedrifter innen dyrking og foredling av alger som vil bidra til økt konkurransekraft og lokal verdiskaping i Nordatlanter regionen. Prosjektet skal totalt ha 6 workshops med ulike tema.

Hele den første dagen ble tilbragt innendørs med flere interessante innlegg fra alle SMB-aktørene og eksterne foredragsholdere. Viktige fellestrekk fra bedriftene på Irland er kvalitet, økologi og bærekraft. En oppdatering på hva som skjer på alge-fronten for hvert av landene ble også formidlet. På Island har Matis gjennomført flere spennende prosjekter innen prosessering og utvinning av ulike stoffer fra makroalger. På Færøyene er det høsting som gjelder, og en av bedriftene som har kommet lengst er Tari-Faroe Seaweed som høster og prosesserer tare.

Arsenikk kan være utfordrende i noen typer tare, og det snakket Dr. Liam Morrison fra Earth and Ocean Sciences (NUIG) om.

Sensorikk er viktig! Hvordan lukter produktet, hvilken farge har det og til hvilken mat passer det til? Vi fikk et engasjerende innlegg av Margaret Shine og Liz Sheehan fra SRL Pharma om hvorfor sensorisk testing er kritisk når man skal ha suksess med et nytt produkt i markedet. Andre land i Europa som ønsker å starte med dyrking opplever det som utfordrende å få konsesjon. Regelverket i EU er på vent og skaper en viss frustrasjon blant aktører som ønsker å dyrke.

I Irland er det sanking og villhøsting som er aktuelt per nå. De beste sankere plukker 1 tonn våt tare i løpet av et par timer og leverer til en lastebil som frakter taren til bedriften som tørker og prosesserer. Vi fikk høre fra bedriftene Blath Na Mara, Arramara Teoranta og Connemara Organic Seaweed som alle tørker, prosesserer og selger tare som en ingrediens til ulike markeder i Europa.

På slutten av dag 1 besøkte vi Connemara Organic Seaweed. Der holdt de på å tørke og prosessere et stort parti med sauetang. Det blir tørket på rist, sortert manuelt etter tørking og så pulverisert. Produktet blir sendt til Europa og brukt som en ingrediens i dyrefôr.

Det er tydelig at markedet for tare er kommet et godt stykke lenger enn her i Norge. På hotellet solgte de tørket tare i ulike varianter, samt kosmetikk med tare som ingrediens. Vi hadde også et fortreffelig måltid på en av byens mer innovative restauranter, der tare er en ingrediens i absolutt alt på menyen.

På dag to tok vi turen ut til øya Aran. En relativt stor øy arealmessig, med ca 850 innbyggere, en 45 minutters båttur fra fastlandet. Der har bedriften Blath Na Mara base. I over 15 år har de høstet tare og utviklet ulike produkter. Nå er bedriften tatt over av neste generasjon og vi fikk sett de nye lokalene der taren skal tørkes og prosesseres.

Det ble tid til mye nettverksbygging og mange interessante diskusjoner rundt makroalger. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne og håper alle satt igjen med ny kunnskap og nye forbindelser. Ekstra gøy at myndighetsinstitusjoner fra Norge og Irland og deltok og viste sin fortsatte interesse for algesektor-utviklingen! Siste workshop er under planlegging og vil bli gjennomført i vinter 2018.

RECENT POST
  • Facebook Social Icon