Baby-taren trives på øy-samfunnet Bulandet og Værlandet.

Under vinterlige forhold ytterst i havet har de involverte i Seaweed AS flere baller i luften. Sluttrapportering av det 3-årige FoU- prosjektet «Makroalger til mat» nærmer seg ferdig og aksjonærene bak Seaweed AS med daglig leder Daniel Fedøy i spissen er fornøyd med resulatetene. Det er imidlertid positivt at prosjektperioden nå går mot slutten selv om både gjennomføringen og samarbeidet med de fire partnerne gått over all forventning. Prosjektet er delfinansiert av Regionalt Forskningsfond Vest og Skattefunn, og har bidratt til å legge et godt fundament for å takle nye utfordringer.

Et av flere viktige mål i FoU-prosjektet var å få på plass dyrkingsmetoder for å sikre stabil og forutsigbar produksjon og kvalitet på taren i samarbeid med Sintef Ocean. Dette innebar også etablering av styrt kimplanteproduksjon i eget landbasert anlegg. For å komme mål med sistnevnte på en god måte, ansatte Seaweed biologen Andreas Quale Lavik som tok utfordringen med å flytte fra Trondheim og ut til øysamfunnet i Sogn og Fjordane. Ansettelsen viste seg å være et lykketreff. Kimplanteproduksjoen er kommet godt i gang med bistand fra Sintef. De første «egne» stiklingene ble satt i sjøen i månedsskiftet oktober/november. Neste sjøsetting er klar i disse dager, mens ytterligere en batch planlegges for utsett på nyåret. Bedriften tar sikte på en god høstesesong i løpet av våren 2018.

Seaweed AS har hatt tre forskningsinstitutter med på laget gjennom hele prosjektperioden. NIFES (Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning) i Bergen har bidratt med analyser og rådgiving knytta til målet om å oppnå trygge råvarer. Bedriften har økt sin kompetanse betraktelig på vurdering av risikofaktorer knytta til makroalger, og med spesielt fokus på butare og sukkertare. Daniel Fedøy har spesielt satt stor pris på den gode og konstruktive dialogen bedriften har hatt med den entusiastiske forskeren Arne Duinker på NIFES.

Nofima AS har bidratt med kompetanse innen prosessteknologi. I løpet av prosjektperioden har Seaweed utført testproduksjoner innenfor både varmebehandling, frysing og tørking. Nofima AS v/seniorforsker Dagbjørn Skipnes og hans kollegaer har «koplet på» to mastergradsstudenter i løpet av prosjektperioden. Mastergradsrapportene til Marthe Jordbrek Blikra og Tanya Bjørvik har bidratt til å styrke prosjektet og skape flere synergier.

Norges Vel har samarbeidet med Seaweed AS siden etableringen for ca fire år siden. Gjennom Lill-Ann Gundersen har Norges Vel blant annet kjørt prosessen med å få inn søknaden til Regional Forskningsfond. Deretter har hun hatt prosjektlederrollen i FoU-prosjektet, og bidratt med egen kompetanse fra mange års arbeid på næringsmiddelområdet.

Da er det bare å vente på de første vår-solstrålene kommer og bidrar til at de små tareplantene kan begynne å røre på seg.

RECENT POST
  • Facebook Social Icon