Ting med Tang inviterer lokalt næringslivet til samarbeid


Vi har besøkt Ting med Tang i Østfold. Anne-Lise og Bjørn Viken startet virksomheten for snaut 2 år siden. De jobber for å forvandle «det mystiske i fjæra» til deilig hverdagsmat gjennom å selge Tangsafari og kurs til grupper med privatpersoner, bedriftsmarkedet og skoler med flere.

I dag er Ting med Tang installert i flotte lokaler som de leier av Engelsviken Slipp AS. Lokalene består av et stort og godt utstyrt produksjonskjøkken. I tillegg har de tilgang til et stort møterom ved siden av kjøkkenet med plass til 50 – 60 personer. Sjarmerende Engelsviken er kjent langt utenfor Fredrikstad kommunes grenser. Det skyldes blant andre Anne Lise og Bjørns nærmeste naboer; Brødrene Skogen Fiskehandel og Engelsviken Brygge Fiskerestaurant.

Torsdag 3. mai møtte representanter fra kommune, fylkeskommune og det lokale næringsliv til samarbeidsmøte. Norges Vel var invitert for å holde en presentasjon. Det entusiastiske ekteparet fortalte om sin virksomhet og fremtidige planer, serverte nydelig tangsuppe med tilbehør, og startet en dialog for å skape synergier med næringslivet. På deres Tangsafari er du med på hele reisen fra sanking av tang og tare til rensing og bearbeiding samt matlaging og et fellesmåltid til slutt. De starter med teoridelen før alle får prøve seg både ute i fjæra og inne på kjøkkenet og avslutter med å spise de deilige tang og tare rettene.

Ting med Tang reiser gjerne til kundene med sitt konsept der de befinner seg langs Norskekysten. De har holdt kurs i både Porsanger, Rørvik, på Sømna og Kjerringøy. I løpet av det siste året har nærmere 400 personer som har vært med på Tangsafari og kurs, og kalenderen i mai er fulltegnet. Anne-Lise og Bjørn skiller seg litt ut fra andre virksomheter som høster viltvoksende tang og tare. De produserer og selger ikke egne tang og tareprodukter, men kjøper heller av andre ved behov. Når de er på besøk i områder med rike forekomster av, passer de imidlertid på å høste og tørke litt for bruk i kursvirksomheten.

Ting med Tang har funnet sin nisje og får flotte tilbakemeldinger, men de ønsker å vokse. Et virkemiddel kan være å skape synergier med blant andre det lokale næringslivet. Tidligere i uka hadde de besøk av en gruppe på ca 50 personer som fikk en flott og spennende opplevelse; lærte litt om tang og tare, spist tangsuppe ute i Flåtavika, 10 minutters gange fra møtelokalet, for så og avlutte med et eget internt møte. Ting med Tang sendte så gruppa videre for overnatting i et hotell i «nabolaget». Vinn, vinn for begge parter, og mye kundebegeistring. Det er mye nysgjerrighet og interesse rundt tang og tare. Det å selge Tangsafari enten som et eget opplegg eller som deler av noe annet har ganske sikkert en framtid. Det er mange potensielle kunder i området rundt Oslofjorden.

Vi ønsker Ting med Tang lykke til videre på reisa med å videreutvikle sitt konsept!

RECENT POST
  • Facebook Social Icon