Er det virkelig slutt nå?


Det var et av spørsmålene deltagerne i nettverksprosjektet ALGET stilte på slutten av 6. og siste workshop delfinansiert av NORA – Nordatlantisk samarbeidsråd. Aktører fra Grønland, Island, Færøyene, Irland og kyst-Norge har vært med i drøyt 3 år. Norges Vel har hatt prosjektledelsen ved seniorrådgiver Anne Mugaas. Prosjektets siste samling ble lagt til Kiel. Basert på tilbakemeldinger fra deltagerne var det imidlertid sterke ønsker og behov for en videreføring.

Store deler av den første dagen var lagt opp med presentasjoner fra eksterne foredragsholdere og omfattet temaer innen økonomi, dyrking, produksjon, marked og salg.

Daglig leder Claudia Busse-Uhrig i den tyske bedriften Viva Maris fortalte om virksomheten, deres produksjon og hvilke krav de stilte til råvareleverandører. Viva Maris produserer produkter kun basert på makroalger, samt produkter hvor makroalger inngår som en av flere ingredienser som for eksempel pasta, sauser og pølser. De ønsker stabile råvareleverandører som holder til rundt Nord-Atlanteren, og kan levere økologisk sertifisert tang og/eller tare. Øvrige krav var stort sett i overenstemmelse med kriterier inkludert i «Bransjeretningslinjene for dyrking, høsting og håndtering av sukker-og butare som bruk til næringsmiddel». Lill-Ann Gundersen fra Norges Vel holdt et innlegg om prosessen bak, og innholdet i overnevnte Bransjeretningslinjer, et dokument utarbeidet i samarbeid med, og på vegne av medlemmene i Norsk Taredyrkerforening. «Dette var en gledelig oppdagelse, skulle trodd at Claudia Busse-Uhrig og jeg hadde koordinert våre innlegg i forkant», var Lill-Anns avsluttende kommentar. Det var overaskende stor interesse for dokumentet. Mange kommentarer på at Norge var kommet langt både på dette området, samt i arbeidet med å organisere samarbeid mellom dyrkerne gjennom foreningen. – Samarbeid gjør bransjen sterkere som helhet.

På slutten av første dag, samt formiddagen neste dag var mye av tiden viet det tyske selskapet Costal Research Management (CRM) som blant annet jobber med FoU og rådgiving basert på marine ressurser. Gjennom datterselskapet oceanBASIS GmbH har de utviklet og selger to produktserier basert på makroalger. Det ene Meeresgarten, består av tørkede flak og selges hovedsakelig gjennom nettbutikk. Hudpleieserien Oceanwell basert på ekstrakter fra makrolager selges i hudpleiesalonger i Tyskland og på nett. Vi ble fortalt om en stadig økende interesse og salg.

Kosmetikk basert på makroalger synes generelt å få økt oppmerksomhet fra markedet på grunn av dokumenterte positive effekter. Dette ble også bekreftet av Rósa Jónsdóttir, forsker ved Matis på Island. Hun har vært sentral i utviklingen av hudpleieserien UNA, som ble lansert Marinox i 2012.

At behovet for råvarer til produkter basert på makrolager er økende ble bekreftet fra mange i løpet av workshopen. Det samme ble fordelene Norge har gjennom sin lange kyst og store muligheter for dyrking av makroalger med høy kvalitet. Selskaper i Tyskland vil være avhengig av leveranser fra områder rundt Nord Atlanteren. I den forbindelse la Rafael Meicher fra CRM i Kiel la frem resulterer fra dyrkingsforsøk med blæretang. Forsøkene ble utført i et mindre pilotanlegg i Kiel. Se vedlagt bilde. Meget interessant forsøk, men nok en lang vei frem før dette kan overføres i større skala, og benyttes som råvare til tyskproduserte mat- eller kosmetikkprodukter.

RECENT POST
  • Facebook Social Icon